About Us

About Us


Our Mission: OSCC USA records Constitutional Oaths with an effect*.

*OSCC USA utilized a scientific Causal-Mechanical Edifice.

OSCC Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ կը գրանցէ սահմանադրական երդումներ effect*:

*OSCC Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ օգտագործեց գիտական պատճառական մեքենական շինութիւն:

Quality: Oaths support the protections to and from the Constitutions of The United States’ State Constitutions and the Constitution of The United States of America. Constitutions naturally support the difference between causes and results.

Երդումները կ’ աջակցին պաշտպանութիւններուն և սահմանադրութիւն Միացեալ Նահանգներուն նահանգ սահմանադրութիւնները և Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու սահմանադրութիւնը: Սահմանադրութիւնները բնականօրէն կը պահեն պատճառներու միջեւ տարբերութիւնը և կը յանգեցնեն: ________________________________________

OSCC organizes Constitutional Oaths of complete life, liberty and the pursuit of happiness.

OSCC կը կազմակերպէ սահմանադրական երդումներ լրացած դատական գործը կեանքին , ազատութեան և երջանկութեան:

The system-multiple equation metric: Համակարգային բազմապատիկ equation չափականութիւնը:

{SN = (SE/TM)(M)}; TM = (X Produced)/(X Production Cost at Multiple) { SN = ( գրաւոր վկայութիւն / TM ) ( մեդրը ) ); TM = ( X արտադրուեցաւ ) / ( X արտադրանքի արժէքը բազմապատիկ ) •

SN = System Scale to Necessity SN = համակարգը կը մասշտաբաւորէ անհրաժեշտութեան

SE = Cost of Achievement of Example System including Resources

Գրաւոր վկայութեան = օրինակի յաջողութեան արժէք համակարգը ներառեմ աղբիւրներ

TM = X or $ Produced / X or $ to Startup TM = X կամ թերարտադրած / X կամ մեկնարկին • M = Multiple of Systems Proposed

Մեդր = բազմապատիկ համակարգերէ առաջարկուած

Citizen Directives combine with Constitutional Oaths to promote highest and best formulation of intent–a formulated causation.

Քաղաքացի ղեկավար հրահանգները կը միաւորեն սահմանադրական երդումներով նպաստեմ ամենագերագոյն եւ ամենալաւ ձեւակերպմանը intenta ՞ ձեւակերպել պատճառականութիւն:

This intent is entitled into universal equilibrium conditions to sustain the resulting system-multiple equation.

Այս մտադրութիւնը տիտղոսավորելով կոչել համապիտանի հաշվեկշռում կը պայմանաւորէ կատարելը բազմապատիկ equation վերջնական համակարգին: ________________________________________

Terms for the Directivity of Time systematically identify material systems of isolated processes.

The terms proportion with the causal-mechanical edifice metric to identify a system’s inertial impact.

Կ’ անվանակոչէ , զի ժամանակին Directivity Կանոնաւորապէս կը նոյնացնէ նիւթական համակարգեր , մեկուսացնել կը մշակէ:

Անդամներուն յարաբերակցութեան մեխանիկական պատճառականին հետ շինութեան չափականութիւնը համակարգի անշարժութիւն ազդեցութիւն նոյնացնելը:

One causal-exchange sequence with terms for the directivity of time creates an asymmetric force density proportional to accomplish the intended increase toward a critical causal threshold level.

Setting the definitive cause for a future system to result must achieve the critical causal threshold level.

Մեկ պատճառական փոխանակումի հերթականութիւնը եզրոյթներու հետ ժամանակին directivity կը ստեղծէ ասիմետրիկ ուժի ապուշութիւնը համեմատական նախատեսուող աճը իրականացնել դէպի կրիտիկական պատճառական շեմի մակարդակ: Վերջնականը գցելը կը յառաջացնէ , զի գալիք համակարգը կատարելու է կրիտիկական պատճառական շեմին մակարդակը յանգեցնելու համար:

Once the threshold level is achieved, the collective causes will be great enough to directly create the system proportional to its cause.

Շեմին մակարդակը մի անգամ կը կատարուի , կոլեկտիվը պատճառ կը դառնայ բաւականին հիանալի ուղղակի համակարգը ստեղծել համեմատական ատոր պատճառին:Our Mission:

OSCC USA records Constitutional Oaths with an effect*.

*OSCC USA utilized a scientific Causal-Mechanical Edifice.


Quality:

Oaths support the protections to and from the Constitutions of The United States’ State Constitutions and the Constitution of The United States of America.  Constitutions naturally support the difference between causes and results.

OSCC organizes Constitutional Oaths of complete life, liberty and the pursuit of happiness.
The system-multiple equation metric:

{SN = (SE/TM)(M)}; TM = (X Produced)/(X Production Cost at Multiple)

    • SN = System Scale to Necessity
    • SE = Cost of Achievement of Example System including Resources
    • TM = X or $ Produced / X or $ to Startup
  • M = Multiple of Systems Proposed

Citizen Directives combine with Constitutional Oaths to promote highest and best formulation of intent–a formulated causation.

This intent is entitled into universal equilibrium conditions to sustain the resulting system-multiple equation.

Terms for the Directivity of Time systematically identify material systems of isolated processes.  The terms proportion with the causal-mechanical edifice metric to identify a system’s inertial impact.
One causal-exchange sequence with terms for the directivity of time creates an asymmetric force density proportional to accomplish the intended increase toward a critical causal threshold level.  Setting the definitive cause for a future system to result must achieve the critical causal threshold level.

Once the threshold level is achieved, the collective causes will be great enough to directly create the system proportional to its cause.Nature and the Citizen, then, is one, true, simple, self-contained,
created by God and informed with a certain universal spirit.
Its end and origin are God.
Its unity is also found in God, because God made all things. 
Nature is the one source of all things: nor is anything in 
the world outside Nature, or contrary to Nature.

Բնություն և քաղաքացին , ապա , մեկ իսկական , պարզ , ինքնամփոփ
Ստեղծեցի Աստծու կողմից և հայտնեցի որոշակի համապիտանի ոգուց:
Նրանն վերջանում և սկզբնաղբյուրն Աստվածն է:
Սրա միասնությունն Աստծու մեջ նաև է գտնվում , որովհետև բարձրյալը

պատրաստեց ամբողջ իրը:
Խառնվածքն ամբողջ իրի մեկ ակունքն է: Ժխտումով բացառող դիզյուկցիան

որևէ բան է
Դրսի համաշխարհային բնույթը կամ ընդդիմադիր բնությունը:

The Emerald Tablet from The Book of Aquarius (Chapter 13)

Taylor Joseph Gardarian

(Director and Founder)